Harmonogram výuky:

Ke stažení (Download – EN)

Úterý 18.9.

Registrace (8:30 – 9:00)

Úvodní keynote lekce (9:00 – 16:00), učebna Q15

  • 9:00 – 11:00, Jan Tuček (STEM/MARK): Role dotazníku v marketingovém výzkumu: pravidla, triky a úskalí
  • 11:00 – 13:00, Jan Hanousek (CERGE-EI), Všechno co jste chtěli vědět o sběru a analýze dat z dotazníkových šetření … ale báli jste se zeptat
  • 13:45 – 16:00,Michaela Gstrein (WPZ Research): Barriers and drivers of extended working life - a look at gender-relevant indicators and datasets

 

Přednášky  (9:00 – 11:00), učebna Q15 Semináře  (12:00 – 14:45), učebny Q36 (Matlab) a Q37 (SPSS)
Středa 19.9.  
  • David Hampel (Mendelu): Popisná statistika pro dotazníková data; základní testy nezávislosti.
Grafy, tabulky a charakteristiky vhodné pro popis dotazníkových dat. Testy nezávislosti a homogenity v kontingenční tabulce, Spearmanova korelace.
Čtvrtek 20.9.  
  • David Hampel (Mendelu):  Vybrané parametrické a neparametrické testy; zobecněné lineární modely vhodné pro typická dotazníková data.
Testy založené na mediánech, test podílu šancí, testy o parametrech alternativního rozdělení. Aplikace a interpretace výstupů zobecněných lineárních modelů pro binomická a multinomická data s logitovou a probitovou linkovací funkcí.
Večerní posezení ve vinotéce
 
Pátek 21.9.  
  • David Hampel (Mendelu): Principy základních vícerozměrných metod.
Praktická aplikace shlukové analýzy, analýzy hlavních komponent a faktorové analýzy.

 

 Ve druhé části probíhá výuka formou dopoledních přednášek a odpoledních seminářů (PC labs), na kterých budou účastníci analyzovat související problémy na datových souborech v software SPSS nebo MATLAB (registrace probíhá pro jednu ze dvou odpoledních sekcí).

 Účast na odpolední sekci nepředpokládá dřívější znalost práce v programu MATLAB a SPSS. Výuka bude probíhat převážně v češtině (pouze přednáška Michaely Gstrein je v angličtině).